Index van der Woude
last updated: 21.02.2014
II
Froukje Borger is begraven in het graf van Sijtze van der Woude in Sneek
Volkstelling 1849,Sneek
Bevolkingsregister 1850-1861,Sneek
Bevolkingsregister 1861-1882,Sneek
Bevolkingsregister 1882-1906,Sneek
Alle kinderen zijn geboren aan de Oosterdijk in Sneek.

Inwonend bij dit gezin is Zuster Hendriks (*1769,Sneek-†23.09.1851,Sneek), doopsgezind, dochter van Hendrik Beerents en Baukje Ottes,beide overleden , weduwe van Hendrik Aukes Zondervan, schipper (±1779,Sneek-†02.09.1824,Sneek), zoon van Auke Hendriks en Hotske Lubbes, beide overleden.
Haar relatie tot het gezin is mij onbekend.
Bote Tjerks Vanderwoude
* 08.03.1775,Eernewoude (FR)
† 26.01.1834,Sneek (FR)
Wilhelmina Sytzes de Boer
* 17.03.1789,Sneek (FR)
† 16.09.1860,Sneek (FR)
OO 26.06.1814,Sneek (FR)
Pier Annes Borger
* 11.01.1787,Joure (FR)
† 04.02.1860,Joure (FR)
Lutske Jacobus Penninga
* 06.11.1799,Wommels (FR)
† 09.02.1871,Joure (FR)
OO 17.05.1829,Haskerland (FR)
Sijtze van der Woude
* 05.09.1821,Sneek (FR)
† 25.01.1890,Sneek (FR)
Froukje Borger
* 09.03.1830,Joure (FR)
† 04.08.1903,Sneek (FR)
OO (1) | OO (2) 18.11.1860,Sneek (FR)
Cornelis van der Woude
* 01.10.1861,Sneek (FR)
† 12.12.1930,Rotterdam (ZH)
Pier van der Woude
* 24.10.1862,Sneek (FR)
† 30.03.1917,Sneek (FR)
Lutske van der Woude
* 13.05.1864,Sneek (FR)
† 09.10.1865,Sneek (FR)
Bote van der Woude
* 23.10.1865,Sneek (FR)
† 28.02.1950,Nieuwer Amstel (NH)
Paulus van der Woude
* 03.04.1868,Sneek (FR)
† 13.02.1928,Sneek (FR)
Tjerk van der Woude
* 09.06.1870,Sneek (FR)
† 29.11.1933,Amsterdam (NH)
Elias van der Woude
* 16.06.1873,Sneek (FR)
† 17.02.1951,Zwolle (OV)