Index van der Woude
last updated: 28.12.2012
III
Register van Personen Sneek 1826
Bevolkingsregister Sneek 1830
Volkstelling Sneek 1840
Alle kinderen zijn geboren aan de Kleine Kerkstraat, Sneek

Huwelijksbijlagen Bote Tjerks van der Woude en Wilhelmina Sytzes de Boer:
acte van bekendheid - alle getuigen uit Eernewoude:
Geeltje (Kl)arkes van der Veer e.v. Aucke Sakes van der Veer (schipper), oud 63 jr - huisvrouw
- Bote is de zoon van haar nicht
Ybeltje Pieters, wed.v. Jan Oebles, oud 75 jaar - arbeidster
- Zij was buurvrouw van Tjerk Botes in Eernewoude
Ybeltje Jittes, wed.v. Klaas Goslings, oud 58 jaar - arbeidster
- Zij is een volle tante van Bote
Aaltje Teedes Visser e.v. Jitse Geerts Faber (grofsmid), oud 51 jaar - huisvrouw
- Zij heeft Bote van jongsafaan gekend
Meindert Fridses Fridsma, oud 50 jaar - koemelker
- Buurman van Bote uit het huis ernaast in Eernewoude
Trijntje Hendriks, oud 47 jaar e.v. Dirk Fridses Friedsma, oud 58 jaar - arbeiders
- Buurlieden van Bote uit het huis ernaast in Eernewoude

Getje van der Woude heet bij overlijden Geertje (van der Wouda), wat natuurlijk logischer is
Bij huwelijk Bote OO Wilhelmina is Gerlof Broers de Wolf getuige. Hij is getrouwd met Trijntje Uilkes, de laatste zal wel een zus Wilhelminas moeder Antje zijn
Trijntje Uijlkes is de dochter van Uylke Auckes en Reinskjen Meintes, dus een halfzus van Antje, bij ovl op 01.04.1836 66 jaren oud, geboren te Sneek

Pieter Botes van der Woude is op 20.02.1840 en 09.09.1841 wegens diefstal veroordeeld tot respectievelijk 3 maanden en 1 jaar
Hij ovelijdt in de gevangenis van Leeuwarden.
Tjerk Botes
* ......17..,Grou (FR)
† begr.28.03.1796,Sneek (FR)
Geertje Goslings
* 12.04.1751,Eernewoude (FR)
† 20.12.1818,Sneek (FR)
OO 19.01.1772,Grouw (FR)
Sytse Pieters de Boer
* ......1763,Sneek (FR)
† 11.08.1793,Gerkesklooster (FR)
Antje Uiltjes Zweep
~07.12.1760,Heeg (FR)
† 07.06.1836,Sneek (FR)
OO 05.10.1788,Sneek (FR)
Bote Tjerks Vanderwoude
* 08.03.1775,Eernewoude (FR)
† 26.01.1834,Sneek (FR)
Wilhelmina Sytzes de Boer
* 17.03.1789,Sneek (FR)
† 16.09.1860,Sneek (FR)
OO 26.06.1814,Sneek (FR)
Tjerk van der Woude
* 11.04.1815,Sneek (FR)
† 01.11.1868,Ouddorp (ZH)
Sijtze van der Woude
* 03.03.1817,Sneek (FR)
† 23.03.1817,Sneek (FR)
Antje van der Woude
* 28.06.1819,Sneek (FR)
† 02.09.1881,Sneek (FR)
Sijtze van der Woude
* 05.09.1821,Sneek (FR)
† 25.01.1890,Sneek (FR)
Pieter de Boer van der Woude
* 23.03.1824,Sneek (FR)
† 25.12.1859,Leeuwarden (FR)
Geertje/Getje van der Woude
* 16.11.1826,Sneek (FR)
† 23.01.1827,Sneek (FR)