Index van der Woude
last updated: 15.03.2014
IV
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw:
Bevestiging huwelijk op 19 januari 1772 in Grou, Tjerk Botes afkomstig van Grouw en Gertje Goslings afkomstig van Grouw.
Geertje Goslings komt echter uit Eernewoude dus is het mogelijk dat Tjerk Botes ook niet uit Grouw komt.

Speciecohier Eernewoude 1774:
Eernewoude nr. 12, post 19
Tjerk Botes
1774: hoofdbewoner, begint
1776: wordt inwonend

Speciecohier Eernewoude 1776:
Eernewoude nr. 12, post 21
Tjerk Botes
1776: inwonend, was hoofdbewoner
1777: naar Sneek

Herv. gem. Sneek, beluidensboek:
Tjerk Bootes, 25 maart 1796,Sneek, de overledene was gealimenteerd.
Herv. gem. Sneek, begraafboek:
Tyerk Botes, 28 maart 1796

Nadat Tjerk Botes is overleden is er helaas geen akte met voogdij opgemaakt in Sneek

Geertje Goslings hertrouwt op 28.01.1798,Sneek (FR), met Cornelis Abrahams (ovl 21.12.1805,Sneek)

Waarschijnlijk nog een kind:
Tjerks, Lieuwe leerlooier, geb. Sneek 13.10.1788, wonende aldaar, zoon van Tjerk Botes en Jantje Goslings of Caatje Brugmans
loteling lichting 1808 mairie Sneek; is reeds vrijwilliger;
02.09.1806 5e regt.
06.10.1810 126e regt. inf. onder nr.988 ,3e bat., grenadierscomp.
09.05.1812 gedeserteerd te Stettin
18.06.1812 teruggekomen uit het hospitaal
veldtochten 1807 t/m 1811

Van Lieuwe Tjerks verder geen enkel spoor te vinden van voor of na 1812

Eerste kind zal waarschijnlijk Gosling Tjerks zijn geweest, geboren 1772-1773, jong overlden, geen bewijs.
Vermoedelijk tussen Bote en Klaas en tussen Jeltje en Lieuwe ook nog een kind

Geerje Goslings en Jeltje Tjerks zijn beiden in het Gasthuis aan de (Oude)Koemarkt overleden.
Bote N.
*
N.N.
*
OO
Gosling Hayes
*
† ......1780,Eernewoude (FR)
Jeltje Klazes
* 22.12.1720,Eernewoude(FR)
† ......1768,Eernewoude (FR)
OO 15.01.1741,Eernewoude (FR)
Tjerk Botes
* ......17..,Grouw (FR)
† begr.28.03.1796,Sneek (FR)
Geertje Goslings
* 12.04.1751,Eernewoude (FR)
† 20.12.1818,Sneek (FR)
OO 19.01.1772,Grouw (FR)
Bote Tjerks Vanderwoude
* 08.03.1775,Eernewoude (FR)
† 27.01.1834,Sneek (FR)
Klaas Tjerks
* ±1780,Sneek (FR)
† 09.11.1827,Sneek (FR)
Jeltje Tjerks
* ±1783, Sneek (FR)
† 27.11.1818,Sneek (FR)
Lieuwe Tjerks
* 13.10.1788, Sneek (FR)
† >22.05.1812